Back to top

Veritas Media olarak;

Türkiye’nin en iyi medya ajanslarından biri olduğumuza inanıyoruz

Çok daha iyi olabilmek için değişiyor/gelişiyoruz. Kendimizle yarışıyoruz.

Çok iyi bir sprint koşucusuyuz, çeviğiz; 

Kısıtlı zamanda disiplinli bir şekilde hedefe ulaşmak için maksimum efor ve performansla çok hızlı yol kat edebiliriz. Hızlı karar alma ve etkin çözüm üretme kabiliyetine sahibiz.

Çok iyi bir maraton koşucusuyuz, zekiyiz;  

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz ederek uzun vadede marka edeflerini gerçekleştirebilmek için strateji geliştiririz. Amaca ulaşmak için yorulmadan uzun mesafeleri emin adımlarla kat ederiz.

Ve aynı zamanda da ahlaklıyız;  

Şeffaf, hesap verebilir işler ortaya koyarız.

Önem Verdiklerimiz

Bağımsız ve Müşteri Odaklı

Maksimum müşteri memnuniyeti amacıyla kurulan çekirdek medya gruplarıyla bağımsız ve iş odaklı hareket ederiz. Tüm süreç, strateji, planlama, satın alma ve raporlamayı tek merkezden yönetiriz.

Hız ve Yenilikçilik

Hızlı karar alma ve etkin çözüm üretme kabiliyetine sahibiz. Dönüşen değişen medya, mecra ve tüketiciye göre şekillenir, yenileniriz.

Kalite ve Fiyat Dengesi

Medya her zaman fırsatlar dünyası olmaya devam edecektir. Dinamik planlama sistemi kapsamında satın alma süreklidir; mecra performansları, doluluk oranlarıyla oluşan fırsatlar kampanya süresince takip edilir.

Bizi Takip Edin